ČK LOP

19.5. 2009, Clarion Congres Hotel Praha


Program konference

1

Zahájení konference

2

Současný stav legislativy EU pro stavebnictví se zaměřením na energetickou účinnost
Ing. Jiří Sobola, technický a zkušební ústav v Praze, s.p., ředitel

3

Nová norma – Okna a dveře ve stavebnictví – Technické požadavky a Požadavky na zabudování
Doc. Ing. Václav Hájek, CSc., ČVUT, Fakulta stavební, katedra konstrukcí pozemních staveb

4

Požární bezpečnost
plk. Ing. Zdeněk Hošek, vedoucí oddělení technické prevence MV, GŘ hasičského záchranného sboru

6

Přestávka a občerstvení

7

Poruchy a rekonstrukce prosklených obalových konstrukcí + případová studie
Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., ČVUT, Fakulta stavební, katedra konstrukcí pozemních staveb

10

Závěr a zhodnocení akce, diskuze

11

Společný oběd