Domů
Domů
Hledat
Hledat
Poslat email
Poslat email
Briefcase
Briefcase
Zpět
Zpět
 


Koncept větrání

Popis

Dokument slouží pro základní orientaci v problematice větrání budov pro pobyt osob. Je určen zejména pro
přípravnou fázi dokumentace, kdy dochází k volbě koncepce větrání, lze však ho využít ve všech fázích procesu
návrhu, realizace a obsahuje i pokyny pro přejímku, provoz a údržbu větracího zařízení.


Dokument je určen všem osobám činným ve výstavbě, jejichž činnost se dotýká tvorby vnitřního prostředí
v budovách - budoucím stavebníkům, uživatelům, developerům, architektům, projektantům, dodavatelským
firmám, provozovatelům i pracovníkům stavebních úřadů a orgánům ochrany veřejného zdraví. Dokument se
uplatní při návrhu novostaveb, rekonstrukcích i při změnách užívání budov, zejména pokud dochází k výměně
okenních výplní.


Dokument je metodickou pomůckou pro návrh větrání při respektování hlavních aspektů (hygiena, zdraví, stavba,
energie). Opírá se o závazné právní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky), závazné, resp. doporučené
technické normy (ČSN EN, ČSN), doporučené technické normativní informace TNI a technická pravidla (např.
TPG) a to vždy v jejich platných zněních. Některá doporučení vycházejí ze zahraničních podkladů a zkušeností.