Domů
Domů
Hledat
Hledat
Poslat email
Poslat email
Briefcase
Briefcase
Zpět
Zpět
 


Sborník 2017 - Nabídka inzerce

Popis

Jsme velice potěšeni, že tvorba Sborníku 2013 měla dnes už i z praktického pohledu velký úspěch a velice si vážíme Vašeho zájmu a zájmu všech partnerů z našeho oboru o tento písemný souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní.
 
U Sborníku 2013 již můžeme z praxe říci, že jeho rozsah vystačil do dnešních dní. Máme však tolik aktuálních témat a za dobu 4 let (od vydání prvního Sborníku) mnoho nových poznatků, a proto bychom Vám touto cestou rádi oznámili, že již připravujeme Sborník 2017. Naše činnost se za 4 roky od vydání předchozího Sborníku rozšířila o nové poznatky a troufáme si i říci, že naše činnost nabrala na síle díky spolupráci nás všech pro toto odvětví. Velice rádi bychom se tedy podělili o vše nové a aktuální v našem oboru a tím vlastně i v této etapě naplnili opět část vize, kdy předáme naše poznatky pro užitečnost, praktičnost, kvalitu a efektivnější praxi.
 
Co tedy Sborník 2017 nabídne?
Sborník 2017 bude obsahovat aktuální a kompletní odborné poznatky z oblasti otvorových výplní, oken, dveří a lehkých obvodových plášťů, které ČKLOP svou činností shromažďuje. Jedná se i o praktické poznatky z jednotlivých tuzemských i zahraničních konferencí.
 
Jaká bude doba užitečnosti Sborníku 2017?
Vzhledem k plánovanému rozsahu a komplexnosti Sborníku předpokládáme dobu 3 - 5 let do vydání nového aktuali-zovaného výtisku. Tento odhad byl naplněn i u Sborníku 2013.
 
Jaký je předpokládaný termín vydání a distribuce?
Předpokládaný termín vydání Sborníku 2017 je plánován nejpozději na začátek prosince 2017, a to v prvním nákladu 1.000 ks. Cena Sborníku bude kalkulována dle skutečných nákladů. Bude distribuován všem členům ČKLOP. Dále bude rozeslán na všechny vysoké školy zaměřené na stavebnictví, projektové kanceláře a další odborné společnosti stejně jako tomu bylo u Sborníku 2013. V případě pokračujícího zájmu bude proveden dotisk Sborníku.
 
Touto cestou si Vám opět dovolujeme jako členům ČKLOP nabídnout inzerci ve Sborníku 2017. Jedná se o prezentaci Vaší společnosti v doposud nejrozsáhlejší souhrnné odborné publikaci s názvem Sborník ČKLOP 2017 – souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní. Minimálně po dobu 3 – 5 let budou společně s informacemi ve Sborníku opět platné a distribuované Vaše inzerce.
 
Sborník 2017
 
V případě Vašeho zájmu nám pro snadnou komunikaci celého průběhu:
1) do 10.9.2017 zašlete potvrzení Vašeho zájmu, a to pro aktualizovanou kompletaci výhradně na e-mail brnkova@cklop.cz .
2) do 10.9.2017 zašlete kontakt osoby, se kterou můžeme další náležitosti upřesňovat (Vaše osoba, Váš zástupce marketingového oddělení, asistentka apod.).
 
Jsme velice rádi, že společně můžeme předávat naše poznatky.
 
 
Děkujeme :-)