Úvod | KALENDÁŘ | Jednání Technické komise ČKLOP

Jednání Technické komise ČKLOP

Pořádá: ČKLOP
Tato událost započne: 13 Zář 17 10:00
a skončí: 13 Zář 17 14:00
Vytvořeno: vbrnkova
Golčova 486, Praha 4

Program:

1.     Koncept větrání z pohledu hostů

2.     Schválení konečného znění:

2.1.   ČSN 74 6077 – Montáž oken - Revize normy

2.2.   P 74 7250 a P 74 7251 – přechod na ČSN

2.3.   ČSN 74 3305 – zábradlí

3.     Zasedání TNK 43 při UNMZ ze dne 16.6.2017 - Reakce ČKLOP na plánovanou revizi ČSN 73 0540-2 – Ing. Vydrová

4.     Sborník ČKLOP 2017 – kompletní revize obsahu a nová témata – Ing. Šnajdr

4.1.   Obsah sborníku

4.2.   Nové kapitoly – schválení obsahu

5.     Náměty na semináře ČKLOP – návrhy a náměty – schválení

6.     Informace o činnosti ČKLOP – Ing. Bedřich

6.1.   Eurowindoor - CPR

6.2.   HKČR – Koncept větrání

6.3.   MMR – Metodický pokyn na výměnu oken

6.4.   Akční plán politiky druhotných surovin

7.     Různé