Úvod | KALENDÁŘ
Události od: 09/11/2017 pro 09/17/2017

Jednání Technické komise ČKLOP

Program: 1.     Koncept větrání z pohledu hostů 2.     Schválení konečného znění: 2.1.   ČSN 74 6077 – Montáž oken - Revize normy 2.2.   P 74 7250 a P 74 7251 – přechod na ČSN 2.3.   ČSN 74 3305 – zábradlí 3.     Zasedání TNK 43 při UNMZ ze dne 16.6.2017 - Reakce ČKLOP na plánovanou revizi ČSN 73 0540-2 – Ing. Vydrová 4.     Sborník ČKLOP 2017 – kompletní revize obsahu a nová témata – Ing. Šnajdr 4.1.   Obsah sborníku 4.2.   Nové kapitoly – schválení obsahu 5.     Náměty na semináře ČKLOP – návrhy a náměty – schválení 6.     Informace o činnosti ČKLOP – Ing. Bedřich 6.1.   Eurowindoor - CPR 6.2.   HKČR – Koncept větrání 6.3.   MMR – Metodický pokyn na výměnu oken 6.4.   Akční plán politiky druhotných surovin 7.     Různé

At Praha - Golčova from 13 Zář 17 10:00 to 13 Zář 17 14:00 - Hosted by ČKLOP - Akce ČKLOP - Details