Úvod
Problematika zjišťování nefunkčnosti otvorových výplní
PDF Tisk Email
Napsal uživatel Veronika Brnková
Úterý, 09 Říjen 2012 18:14

Problematika zjišťování nefunkčnosti otvorových výplní je natolik důležitá a aktuální, že Česká komora lehkých obvodových plášťů vydává k tomuto tématu své stanovisko.

1) Nelze měřením průhybu křídlového profilu při otevření křídla otvorové výplně usuzovat na nefunkčnost výrobku, resp. naměřená hodnota průhybu nemá ekvivalent v požadavcích, ať již normových nebo zákonných. Z průhybu profilu křídla nelze vyvozovat zhoršení deklarovaných parametrů okna. Případný průhyb profiu křídla nesméí ovlivnit funkčnost okna, především ovládací sílu a možnost standardního uzavření. 

2) Nelze lokálním měřením například anemometrem po obvodu funkční spáry z vnitřní strany, zejména pak při vyvolaném přetlaku (při blower-door testu), posuzovat deklarovanou průvzdušnost otvorové výplně. Tato vlastnost je objektivně zjistitelná pro potřeby splnění požadavků norem pouze zkušebním zařízení specifikovaném v ČSN EN 1026 a vyhodnocením dle ČSN EN 12207. Hodnoty zjištěné měřícími přístroji (např. anemometry) poukazují pouze na proudění vzduchu v lokálním bodě měření, tedy indikují infiltraci. 

ČKLOP v blízké době připraví ucelený dokument, který bude sloužit jako návod při posuzování vad zabudování výplně otvoru podle ČSN 74 6077 – Montáž otvorových výplní.

Aktualizováno Pondělí, 16 Duben 2018 06:46
 

 1000 Zbývá znaků

Antispam Obnovit obrázek Rozlišuje malé a velké písmo