Úvod
Problematika zjišťování nefunkčnosti otvorových výplní
PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ing. Čestmír Jandl - soudní znalec
Pátek, 13 Duben 2018 00:00

Problematika zjišťování nefunkčnosti otvorových výplní je natolik důležitá a aktuální, že Česká komora lehkých obvodových plášťů vydává k tomuto tématu své stanovisko.

1) Nelze měřením průhybu křídlového profilu při otevření křídla otvorové výplně usuzovat na nefunkčnost výrobku, resp. naměřená hodnota průhybu nemá ekvivalent v požadavcích, ať již normových nebo zákonných. Z průhybu profilu křídla nelze vyvozovat zhoršení deklarovaných parametrů okna. Případný průhyb profiu křídla nesméí ovlivnit funkčnost okna, především ovládací sílu a možnost standardního uzavření. 

2) Nelze lokálním měřením například anemometrem po obvodu funkční spáry z vnitřní strany, zejména pak při vyvolaném přetlaku (při blower-door testu), posuzovat deklarovanou průvzdušnost otvorové výplně. Tato vlastnost je objektivně zjistitelná pro potřeby splnění požadavků norem pouze zkušebním zařízení specifikovaném v ČSN EN 1026 a vyhodnocením dle ČSN EN 12207. Hodnoty zjištěné měřícími přístroji (např. anemometry) poukazují pouze na proudění vzduchu v lokálním bodě měření, tedy indikují infiltraci. 

ČKLOP v blízké době připraví ucelený dokument, který bude sloužit jako návod při posuzování vad zabudování výplně otvoru podle ČSN 74 6077 – Montáž otvorových výplní.

Aktualizováno Pátek, 15 Červen 2018 08:22