Úvod | ČLENOVÉ ČKLOP | Stát se členem
Stát se členem ČKLOP
PDF Tisk Email
Napsal uživatel Veronika Brnková
Středa, 14 Březen 2012 05:48

Členem ČKLOP se může stát společnost podnikající v oboru lehkých obvodových plášťů, výrobce nebo zpracovatel systému, dodavatel hlavních komponentů pro okna, dveře a LOP. Tyto společnosti se stávají řádným členem.

Členem ČKLOP se mohou stát i společnosti, jejichž činnost je příbuzná nebo souvisí s výrobou a zpracováním oken, dveří a LOP (např. výrobci těsnění, kotvícíh prostředků, projektanti apod.). Tyto společnosti získávají status přidruženého člena.

Členové v rámci členství získávají mnoho výhod. O přínosech členství, formách členství, podmínkách aj. s Vámi budeme rádi diskutovat, neváhejte nás kontaktovat.

Členství ve sdružení vzniká novému členovi splněním  následujících podmínek: rozhodnutí představenstva o přijetí žadatele za člena sdružení na základě vyplněné a doložené žádosti a následně zaplacení vstupního členského příspěvku. 

K vyplněné žádosti je třeba přiložit následující doklady:

    1. Čestné prohlášení o souhlasu se stanovami (Stanovy ke stažení níže)
    2. Čestné prohlášení, že vůči majetku firmy neprobíhá insolvenční řízení, nebylo proti ní zahájeno insolvenční řízení nebo vydáno rozhodnutí o úpadku
    3. Výpis z obchodního rejstříku ne starším než 90 dnů
    4. Potvrzení příslušného orgánu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ne starší než 6 měsíců
    5. Čestné prohlášení o tom, že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Doklady a prohlášení se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii. Podpisy na čestných prohlášeních jakož i podpisy na žádosti o členství ve sdružení musí být úředně ověřeny.

Stanovy ČKLOP ke stažení

Mám zájem pouze o Newsletter

ČKLOP dokumenty ke členství

Aktualizováno Středa, 20 Červen 2018 09:38