Úvod | Metodický pokyn pro zadávání dodávky nových oken nebo výměnu stávajících oken

Hledání v článcích

Metodický pokyn pro zadávání dodávky nových oken nebo výměnu stávajících oken
PDF Tisk Email

Metodické pokyny jsou pomůckou pro zadavatele při stanovení požadavků v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Jejich smyslem je objektivně specifikovat požadavky na okna ať již při nové výstavbě nebo rekonstrukci. Základní požadavky a parametry poptávaných oken musí vycházet z právních i normových předpisů.

 


Nelze připustit zadávání požadavků podle nepodložených spekulací, firemních materiálů, nebo tvrzení, jež nejsou doloženy podle technických norem. Dále je nepřípustné omezovat v oblasti technických požadavků účast v soutěži zadáváním požadavků, které jsou v rozporu s normami, nebo které jsou nesplnitelné, popřípadě jejich splnění nelze ověřit. Rovněž je nepřípustné, aby zadávací požadavky v oblasti dodávky okenních výplní, nutily účastníka řešit jinou oblast, než je právě tato oblast, anebo přenášely na dodavatele oken nutnost řešit záležitosti, jež měly být řešeny v projektu, nebo jinými profesemi.
Na druhé straně platí zásada, že dodavatel výplní za kvalitu a provedení oken nese plnou odpovědnost, stejně jako za provedení montáže. Tato skutečnost vyplývá z norem i obecných pravidel a zákonů, takže je zbytečné ji v zadání rozvádět. To může vést k chybám v důsledku špatné interpretace norem.
Z důvodů nedělitelnosti odpovědnosti nelze v zadávacích podmínkách stanovovat takové požadavky, které nejsou v souladu s výrobními předpisy výrobce oken (například typ a tvar výztuže, složení skla, apod.) jinak se zadavatel stává spoluodpovědným za kvalitu a vlastnosti díla, neboť výrobce plní jeho požadavek. (Zadání má charakter objednávky, a pokud její realizací nedochází k ohrožení života či zdraví, je výrobce povinen ji splnit i v případě, že je to na úkor ceny, nebo funkčnosti – na vysvětlení).
Musí být vždy dodržen princip, že zadavatel stanovuje cílové požadavky v souladu s ČSN a ne cestu jak k tomu cíli dojít! Cest totiž může být tolik, kolik je účastníků!!
V zadání se nesmí objevovat takové požadavky, které hodnotící komise není schopna posoudit a/nebo mají šikanující nebo diskriminující charakter. Při vytváření zadávacích podmínek, zadavatel vychází z projektu. Pokud některé vlastnosti nejsou v projektu dostatečně specifikovány nebo vyřešeny, je zadavatel povinen doplnit projekt.

 

Celý dokument naleznete ZDE

Ing. Jan Bedřich

Výkonný ředitel ČKLOP

 

 1000 Zbývá znaků

Antispam Obnovit obrázek Rozlišuje malé a velké písmo