• OC GALÉRIA Lučenec
  Realizace prosklených a provětrávaných fasád, světlíků – DOSTING, spol. s r.o.
 • Rozšíření OC Chodov
  realizace PS Brno s.r.o.
 • Foundation Louis Vuitton, Paříž
  realizace Sipral a.s.
 • Crystal, Praha
  realizace Nevšímal, a.s.
 • Masarykova univerzita Brno – budova CERIT
  Realizace prosklených výplní otvorů – DOSTING, spol. s r.o.
 • AB Campus Brno, objekt C
  realizace PS BRNO, s.r.o.
Úvod

Hledání v článcích

Sborník 2017 - nabídka inzerce
PDF Tisk Email
Vážení přátelé,
jsme velice potěšeni, že tvorba Sborníku 2013 měla dnes už i z praktického pohledu velký úspěch
a velice si vážíme Vašeho zájmu a zájmu všech partnerů z našeho oboru o tento písemný souhrn
odborných znalostí a pravidel pro reali-zaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní.
 
U Sborníku 2013 již můžeme z praxe říci, že jeho rozsah vystačil do dnešních dní. Máme však tolik
aktuálních témat a za dobu 4 let (od vydání prvního Sborníku) mnoho nových poznatků, a proto
bychom Vám touto cestou rádi oznámili, že již připravujeme Sborník 2017. Naše činnost se
za 4 roky od vydání předchozího Sborníku rozšířila o nové poznatky a troufáme si i říci, že naše
činnost nabrala na síle díky spolupráci nás všech pro toto odvětví. Velice rádi bychom se tedy
podělili o vše nové a aktuální v našem oboru a tím vlastně i v této etapě naplnili opět část vize,
kdy předáme naše poznatky pro užitečnost, praktičnost, kvalitu a efektivnější praxi.
 
Co tedy Sborník 2017 nabídne?
Sborník 2017 bude obsahovat aktuální a kompletní odborné poznatky z oblasti otvorových výplní,
oken, dveří a lehkých obvodových plášťů, které ČKLOP svou činností shromažďuje. Jedná se
i o praktické poznatky z jednotlivých tuzemských i zahraničních konferencí.
 
Jaká bude doba užitečnosti Sborníku 2017?
Vzhledem k plánovanému rozsahu a komplexnosti Sborníku předpokládáme dobu 3 - 5 let
do vydání nového aktuali-zovaného výtisku. Tento odhad byl naplněn i u Sborníku 2013.
 
Jaký je předpokládaný termín vydání a distribuce?
Předpokládaný termín vydání Sborníku 2017 je plánován nejpozději na začátek prosince 2017,
a to v prvním nákladu 1.000 ks. Cena Sborníku bude kalkulována dle skutečných nákladů. Bude
distribuován všem členům ČKLOP. Dále bude rozeslán na všechny vysoké školy zaměřené
na stavebnictví, projektové kanceláře a další odborné společnosti stejně jako tomu bylo
u Sborníku 2013. V případě pokračujícího zájmu bude proveden dotisk Sborníku.
 
Touto cestou si Vám opět dovolujeme nabídnout inzerci ve Sborníku 2017. Jedná se o prezentaci
Vaší společnosti v doposud nejrozsáhlejší souhrnné odborné publikaci s názvem Sborník ČKLOP
2017 – souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových
výplní. Minimálně po dobu 3 – 5 let budou společně s informacemi ve Sborníku opět platné
a distribuované Vaše inzerce.
 
Sborník 2017
 
V případě Vašeho zájmu nám, prosím, pro snadnou komunikaci celého průběhu:
1) do 10.9.2017 zašlete potvrzení Vašeho zájmu, a to pro aktualizovanou kompletaci výhradně na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
2) do 10.9.2017 zašlete kontakt osoby, se kterou můžeme další náležitosti upřesňovat (Vaše osoba, Váš zástupce marketingového oddělení, asistentka apod.).
 
Jsme velice rádi, že společně můžeme předávat naše poznatky.
 
Děkujeme :-)

 

 
Koncept větrání – Pravidlo správné praxe   
PDF Tisk Email

Koncept větrání byl schválen 16.8.2017 Oborovou koordinační radou HKČR jako pravidlo správné praxe HKČR pod označením TPW 170 01 - Koncept větrání pod registračním číslem HKCR/4/17/01. Nové pravidlo praxe ČKLOP bylo zařazeno do seznamu pravidel praxe na webu HK ČR.

Děkujeme velice všem za aktivní spolupráci, bez které by k tak rozsáhlé shodě, mezi širokou odbornou veřejností, vůbec nemohlo dojít. Rozhodně je to ukázka společného úspěchu napříč různými obory.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že schválená Pravidla nabývají platnosti nejpozději do 2 měsíců po registraci pravidel.

Na základě velice pozitivního ohlasu na konferenci o Konceptu větrání v prostorách ABF z 23.2.2017, byla česká komora opět požádána o úzkou spolupráci při organizování pokračování této konference. Tématem konference bude Koncept větrání v reálné výstavbě. Hlavní cílovou skupinou pozvaných budou:

• Developerské společnosti
• Svaz měst a obcí
• Českomoravský svaz bytových družstev
• Výrobci a dodavatelé PVC oken
• Architekti a projektanti

Cílem konference bude ukázat způsob naplňování požadavků Konceptu Větrání v reálné výstavbě.

Dokument TPW 170 01 -  Koncept větrání je k dispozici zde.

 
Video 10. konference ČKLOP 2017
PDF Tisk Email
 
ČKLOP autorizovanou osobou Hospodářské komory ČR
PDF Tisk Email

ČKLOP obdržela od Hospodářské komory ČR osvědčení o autorizaci pro obory otvorové výplně a lehké obvodové pláště a kládané pláště.

Tím se ČKLOP stala jediným autorizovaným společenstvím pro tyto dva uvedené obory v rámci působení HKČR, a tedy i v rámci celé České republiky.

Autorizace HK ČR je nejenom pro státní správu známkou, že ČKLOP je společenstvo, které reprezentuje širokou základnu podnikatelů a je leaderem v oboru LOP, oken a dveří. Od tohoto jmenování se může Státní správa obracet na naši komoru při vytváření zákonů a norem nebo přímo na naše odborníky, což se již nějakou dobu děje.

 

 
Termovize ve stavebnictví
PDF Tisk Email

Termovize, termokamery, měření, tepelné úniky .... především v zimě velmi často diskutované a populární téma. Nejen pro odbornou, ale také laickou veřejnost uveřejňujeme publikaci předního odborníka ing. Romana Šubrta  na téma "Termovize ve stavební praxi"

Publikace shrnuje základní znalosti a zkušenosti potřebné pro provádění diagnostiky staveb pomocí termokamery. Na konkrétních příkladech ukazuje jak neznalost či nevhodné nastavení může ovlivnit interpretaci výsledků měření.

 

PUBLIKACE KE STAŽENÍ ZDE

 
Koncept větrání
PDF Tisk Email

Koncept větrání vznikl za významné podpory ČKLOP.

Dokument slouží pro základní orientaci v problematice větrání budov pro pobyt osob. Je určen zejména pro
přípravnou fázi dokumentace, kdy dochází k volbě koncepce větrání, lze však ho využít ve všech fázích procesu
návrhu, realizace a obsahuje i pokyny pro přejímku, provoz a údržbu větracího zařízení.

 

Ke stažení ZDE

 
ČKLOP členem Hospodářské komory ČR
PDF Tisk Email

ČKLOP podala  žádost o začlenění do Hospodářské komory České republiky, která byla rozhodnutím Představenstva Hospodářské komory České republiky ze dne 16. září 2015 schválena.

Všichni členové ČKLOP, kteří mají právní subjektivitu na území ČR se stávají automaticky členy HK ČR.

 
ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování
PDF Tisk Email

Dovolujeme si Vás informovat, že k 1.4.2014 byla vydána norma ČSN 74 6077 Okna a vnější dvěře - požadavky na zabudování. Tato norma je platná od 1.5.2014 a nahrazuje TNI 74 6077:2011

 
Směrnice Bezpečné prosklení na stavbách
PDF Tisk Email

Dovolujeme si Vás informovat, že k 10.2.2015 byla vydána Směrnice ČKLOP S03/2015 Bezpečné prosklení na stavbách.

Směrnice je ke stažení v Knihovně / směrnice ZDE

 
Zateplování budov a výměna oken
PDF Tisk Email

Manuál a přednášky prezentované dne 16.4.2014 na konferenci "Zateplování budova a výměna oken - průvodce veřejnou zakázkou" naleznete ZDE a několik fotek ZDE

 
Soudní znalec pro LOP, okna a dveře
PDF Tisk Email

ČKLOP může doporučit  soudní znalce v oboru stavebnictví, odvětví různá se specializací na vady a poruchy staveb se zaměřením na lehké obvodové pláště, okna, dveře a prosklené konstrukce. Doporučit Vám můžeme také znalce v oboru stínící technika.

 
Aktuálně publikováno
PDF Tisk Email

Česká komora lehkých obvodových plášťů vydala odbornou ucelenou publikaci zaměřenou na okna, dveře a otvorové výplně

Na přelomu listopadu a prosince 2013 byla vydána odborná publikace „Sborník ČKLOP, souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci  lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní“, která komplexně řeší problematiku oken, dveří, otvorových výplní a lehkých obvodových plášťů.

Publikace je rozdělena do tematických kapitol materiály, výrobky a konstrukce, navrhování a projektování, výroba a montáž, kontrola kvality a provedení, doklady o vlastnostech výrobků, údržba, servis a užívání a detaily zabudování.

Publikace je určena odborné veřejnosti, architektům, projektantům, výrobcům, technikům ale i investorům nebo dozorům na stavbách.  Díky své ucelenosti poskytuje komplexní materiál také pro studenty stavebních oborů.

plně .

 

 

 
Vyjádření ČKLOP k tématu uplatňování normy ČSN 74 60 77 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování v praxi
PDF Tisk Email

Nová norma vydaná s platností od 1. května 2014 měla a má za cíl kultivovat prostředí montáže oken a stanovuje dříve chybějící mantinely a požadavky na kvalitu. Jak se s tímto trendem vypořádávají někteří aktéři na trhu, se můžete dočíst v následujícím dokumentu.