ČK LOP

Program konference

8.30 Prezentace účastníků
9.00 Ing. Leopold Bareš – předseda představenstva ČKLOP
Úvodní slovo
9.15 1. prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Katedra konstrukcí pozemních staveb,
Stavební fakulta ČVUT v Praze
Stavebně - energetické koncepce budov jako východisko
2. Dipl. Ing. Roland Fischer, IFT Rosenheim
Energie roku 2020 – příležitosti pro průmysl
3. prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, děkan Fakulty architektury ČVUT
Kůže architektonické myšlenky
10.30 Přestávka
11.00 4. Dr. Winfried Heusler, Schüco International KG
Nová generace opláštění budov
5. Ing. Jean-Marc Moulin, Sapa Building System s.r.o.
Jak specifické jsou projekty na různých kontinentech?
6. Ing. Vladimír Horák, IQ Service spol. s r.o.
Plastové okenní konstrukce z hlediska vlivu na životní prostředí
12.15 Přestávka
12.45 7. Ing. Pavel Wondrák, AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Vývoj povlaků pro stavební aplikace
8. Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., DEKPROJEKT s.r.o.
Termografie a měření průvzdušnosti a příklady z praxe
9. Ing. Klára Bukolská, Ing. Jan Tripes
„Problémy z praxe“ + SBToolCZ
14.15 Společný oběd