ČK LOP

Program konference

9.00 Zahájení konference
Ing. Leopold Bareš, předseda představenstva
Ing. Milan Zápotocký, výkonný ředitel

9.15 - 9.45 Ing. Petr Kučera, CSc., CSI a.s., Praha
Vliv lehkých a těžkých obvodových plášťů na pohodu vnitřního prostředí v letním a přechodném období
9.45 - 10.15 Prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Slovenská technická norma STN 73 3134 „Stavebné práce, Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy, požadavky a zkúšanie“ - Zkušenosti s přípravou normy, praktické aspekty a soulad s evropskými normami.
10.15 - 10.45 Ing. Vladimír Horák, IQ Service, s.r.o. – systém Gealan
Problematika rosení skel na oknech – příklady z praxe
10.45 - 11.15 doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, PETR HAJEK ARCHITEKTI
Projekty
11.15 - 11.45 Přestávka
11.45 - 12.15 Ing. Robert Žúdel – Aluplast GmbH
Praktické aspekty aplikace plastových oken ve stavbách
12.15 - 12.45 Ing. Roman Zahradnický, TPF s.r.o.
Projektování a realizace LOP, oken a dveří v bludném kruhu zákonů, vyhlášek a norem
12.45 - 13.15 Ing. arch. Josef Pleskot, AP atelier
Rozumné stavění
13.15 - 13.45 plk. Ing. Zdeněk Hošek, MV GŘ HZS ČR, odbor prevence
Bezpečnostní požadavky na lehké obvodové konstrukce
  Diskuze
14.00 Společný oběd