Úvod

Hledání v článcích

Konference ČKLOP 2018 - vstupenky
PDF Tisk Email

alt

                                                                             Vážení přátelé,

                                      vstupenky na 11. Konferenci ČKLOP můžete již objednávat.

 

                         Pro každého řádného člena ČKLOP je připraveno 7 vstupenek zdarma,

                  pro každého přidruženého člena ČKLOP jsou připraveny 3 vstupenky zdarma
 

                                                        Cena vstupenky je 1.995,- Kč bez DPH.
  Zvýhodněná cena vstupenky pro členy ČKLOP nad rámec vstupenek zdarma je 997,- Kč bez DPH. 

          U registrace Vašeho hosta uvádějte do poznámky „Host – název Vaší společnosti“, prosím.

         Případně Vám nabízíme možnost zaslat nám seznam Vašich účastníků ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).
                  My Vám následně na Váš e-mail zašleme vstupenky s unikátním čárovým kódem,
                                   které takto budete moci svým hostům předat/přeposlat Vy sami.

                                                             alt

 
Odborný seminář ČKLOP - VÝKLAD REVIZÍ NEBO PLÁNOVANÝCH NOREM
PDF Tisk Email

alt

 
Členská základna ČKLOP k 2/2018
PDF Tisk Email

Členskou základnu ČKLOP k 1/2018 tvoří 30 řádných členů a 13 přidružených členů. 
Velice si vážíme naší spolupráce. 

alt

 
Nový člen ČKLOP
PDF Tisk Email

Společnost  Frajt s.r.o.  se 1.2.2018 stala řádným členem ČKLOP.
Blahopřejeme a těšíme se na spolupráci.

alt

 
Spolupráce ČKLOP se Stáním fondem životního prostředí přináší úspěchy
PDF Tisk Email

Spolupráce ČKLOP se Státním fondem životního prostředí přináší úspěchy.
Na základě jednání ČKLOP a MŽP byl vydán dokument, který jednoznačně objasňuje
kladný postoj SFŽP k využití regenerátu PVC v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

 

MÝTUS JMÉNEM PRVOPLAST DO VÝBĚREK NEPATŘÍ
15.1.2018

Zdroj: www.opzp.cz

Výběrová řízení někdy obsahují požadavek na využití takzvaného prvoplastu. Je to
technologický nesmysl a do zadávacích podmínek veřejných zakázek nepatří. Navíc
tím zadavatel porušuje zákon.

Ve výběrových řízeních na výměnu oken či zateplení budov se čas od času vyskytuje
podmínka použití „prvoplastu“, materiálu z prvovýroby, případně odkaz na profily
„s vyloučením recyklátu“. Tento požadavek je z technologického hlediska naprosto
zbytečný a navíc zadavatele vystavuje riziku porušení zákazu diskriminace a následné
pokutě.

Uvedené termíny naznačují, že použití recyklovaného materiálu by mělo mít vliv
na kvalituvýsledného výrobku, profilu. Opak je pravdou. Opětovným zpracováním již
jednou vytlačeného profilu, či jeho částí, nový profil nic neztrácí. Naopak plastová směs
má lepší homogenitu a dokonalejší distribuci přísad v polymeru, takže je možné tvrdit,
že s obsahem recyklátu zákazník dostává i lepší produkt, lepší okno.

K recyklaci PVC v profilech dnes přistupují všechny systémy okenních profilů. Stejně
tak z hlediska norem je využití vlastního recyklovaného materiálu přípustné zcela
bez omezení. 

Z výše uvedených argumentů vyplývá, že pokud se v zadávacích podmínkách veřejné
zakázky uvede požadavek na nerecyklovaný nebo neregenerovaný materiál, dochází
k porušení zákona o zadávání veřejných zakázkách. Technické podmínky nesmí být
stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely
neodůvodněné překážky hospodářské soutěže (zákaz diskriminace). 

Co je recyklovaný profil? 

 • Recyklace, nebo regenerace je forma využití materiálu opakovaně pro ten samý
  účel jen po mechanické úpravě původního provedení (podrcení vytlačování ap.).
  Tímto způsobem lze zpracovávat pouze takové materiály, jež předchozí operací
  neztratily nic ze svých fyzikálně mechanických vlastností. V tomto smyslu se jedná
  o oběhové materiály, jejichž využití k původnímu účelu je neomezené.
 • Velkou předností PVC okenních profilů je skutečnost, že jsou plně recyklovatelné
  a opětovně využitelné pro další výrobu profilů.
 • Opětovným zpracováním, využitím, již jednou vytlačeného profilu, či jeho částí,
  nový profil nic neztrácí, ale naopak získává. Získá především díky lepší a doko-
  nalejší distribuci přísad v polymeru, díky lepší homogenitě směsi a stupni plastifi-
  kace materiálu, takže je možné tvrdit, že s obsahem recyklátu zákazník dostává
  i lepší produkt, lepší okno.
 • Recyklát je extrudován do vnitřních stěn profilů a v procesu koextruze obalen
  novým materiálem. Je to naprosto šetrná a efektivní technologie, která umožní
  vyrábět plnohodnotné plastové okenní profily s využitím stejného materiálu, který
  už jednou prošel linkou.
 • Z hlediska norem vztahujících se na profily a okna (ČSN EN 12 608,
  ČSN EN 14 351-1) je využití vlastního recyklovaného materiálu přípustné zcela
  bez omezení.
 • V žádném případě přítomnost recyklovaného materiálu v profilech nezhoršuje jejich
  fyzikálně mechanické vlastnosti, ani vlastnosti vyrobených oken. Dostatečným
  důkazem je skutečnost, že při zkoušení ve zkušebnách se přítomnost recyklátu
  v profilech nijak nezjišťuje a neeviduje, neboť rozhodující jsou naměřené parametry
  a vlastnosti oken. K recyklaci PVC v profilech dnes přistupují prakticky všechny
  systémy okenních profilů – GEALAN, KBE, TROCAL, REHAU, KÖMMERLING,
  SALAMANDER, SCHÜCO, BRÜGMANN, INOUTIC, ALUPLAST, VEKA aj.
  viz: www.rewindo.de
 • Pro výrobu kvalitních profilů s recyklátem je potřebné nejen náročné a nákladné
  technologické zařízení, ale i odpovědnost a zkušenost při vlastní koextruzi. Získané
  zkušenosti jsou dokonale zhodnoceny při výrobě profilů s recyklátovým jádrem, takže
  vyrobené profily se plně vyrovnají profilům z prvně použitého materiálu.


Zdroj: www.opzp.cz

alt

 
Členská základna ČKLOP k 1/2018
PDF Tisk Email

Členskou základnu ČKLOP k 1/2018 tvoří 30 řádných členů a 13 přidružených členů. 
Velice si vážíme naší spolupráce. 

 

     alt

 
Sborník ČKLOP 2017
PDF Tisk Email

SBORNÍK ČKLOP 2017 

ČKLOP po 4 letech vydává aktualizovaný souhrn odborných znalostí a pravidel
pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní.

Více info zde.

                  alt

 

 
PF 2018
PDF Tisk Email

Všem našim členům a partnerům děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na její pokračování
v novém roce. 

ČKLOP Vám přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok 2018.

alt

 

 
Zasedání ISO/TC 162 - Berlín 23.-24.11.2017
PDF Tisk Email

Ve dnech 23. a 24.10.2017 proběhlo v Berlíně zasedání pracovní skupiny ISO/TC 162 WG3, kde Česká 
komora LOP zastupovala Českou republiku na základě nominace ÚNMZ. Cílem zasedání bylo sjedno-
cení terminologie vztahující se k oknům a dveřím, a k oboru lehkých obvodových plášťů.

Důvodem jsou rozdíly v užívané terminologii u norem s označením ISO a u Evropských norem. Obě
skupiny norem jsou generovány různými institucemi, proto je použitá terminologie často odlišná.
Tím ale vznikají problémy právního charakteru a je tedy nezbytné vše sjednotit.

Proto bylo rozhodující plenární zasedání celé skupiny ISO/TC 162 pod vedením japonského předsedy,
kdy se odlišnost v užívané terminologii projevila v celé své šíři. Postupně se ale podařilo zmírnit zásadní
rozdíly v názorech mezi evropskou částí členů TC 162 a jejich asijskými kolegy především z Číny,
Japonska, Ruska a Jižní Korey.

Výsledkem je vznik dvou pracovních skupin WG4 Windows and Doors - a WG5 – Curtain Walling. WG4
bude řídit stálý zástupce ISO/TC 162 Paolo Rigone a druhou bude řídit Frank Koos z  EuroWindoor AISBL.

Tím lze výsledek plenárního zasedání považovat za úspěšný.

Zapsal:
Ing. Jan Bedřich
Výkonný ředitel ČKLOP

alt

 
Nový člen ČKLOP
PDF Tisk Email

Společnost FunderMax GmbH se od 1.11.2017 stala řádným členem ČKLOP.
Blahopřejeme a těšíme se na spolupráci.

alt

 
Konference IFT Rosenheim 2017 - účast ČKLOP
PDF Tisk Email

ČKLOP měla svého zástupce na Konferenci IFT Rosenheim 2017,
která se konala ve dnech 12.-13.10.2017 .

Dostupné dokumenty z této Konference jsou pro členy ČKLOP
dostupné po přihlášení na našem webu
zde.

alt

 

 
Prvoplast – nepřípustný požadavek omezující transparentnost hospodářské souteže
PDF Tisk Email

Prvoplast – nepřípustný požadavek omezující transparentnost hospodářské souteže

Stále častěji se v uplynulých letech objevoval  v požadavcích veřejných zakázek na výměnu oken
a zateplení, a to paradoxně i v těch, které byly finančovány SFŽP - zákaz použití recyklovaných
materiálů, zejména pak plastových profilů na výrobu oken. Tento "zákaz" byl v soutěžích kamuflován
požadavkem na tzv. prvoplast, prvovýroba, nerecyklát nebo přímo odkaz na profily "s vyloučením
recyklátu". 

Co to vlastně je, recyklovaný profil:

 • Recyklace, nebo regenerace je forma využití materiálu opakovaně pro ten samý účel jen
  po mechanické úpravě původního provedení (podrcení vytlačování ap.). Tímto způsobem
  lze zpracovávat pouze takové materiály, jež předchozí operací neztratily nic ze svých fyzikálně
  mechanických vlastností. V tomto smyslu se jedná o oběhové materiály, jejichž využití
  k původnímu účelu je neomezené.
   
 • Velkou předností PVC okenních profilů je skutečnost, že jsou plně recyklovatelné
  a opětovně využitelné pro další výrobu profilů.
 • Opětovným zpracováním, využitím, již jednou vytlačeného profilu, či jeho částí, nový profil
  nic neztrácí, ale naopak získává. Získá především díky lepší a dokonalejší distribuci přísad
  v polymeru, díky lepší homogenitě směsi a stupni plastifikace materiálu, takže je možné
  tvrdit, že s obsahem recyklátu zákazník dostává i lepší produkt, lepší okno.
   
 • Recyklát je extrudován do vnitřních stěn profilů a v procesu koextruze obalen novým materiálem.
  Je to naprosto šetrná a efektivní technologie, která umožní vyrábět plnohodnotné plastové
  okenní profily s využitím stejného materiálu, který už jednou prošel linkou.
   
 • Z hlediska norem vztahujících se na profily a okna (ČSN EN 12 608, ČSN EN 14 351-1)
  je využití vlastního recyklovaného materiálu přípustné zcela bez omezení.
   
 • V žádném případě přítomnost recyklovaného materiálu v profilech nezhoršuje jejich fyzikálně
  mechanické vlastnosti, ani vlastnosti vyrobených oken. Dostatečným důkazem je skutečnost,
  že při zkoušení ve zkušebnách se přítomnost recyklátu v profilech nijak nezjišťuje a neeviduje,
  neboť rozhodující jsou naměřené parametry a vlastnosti oken.
  K recyklaci PVC v profilech dnes přistupují prakticky všechny systémy okenních profilů –
  - GEALAN, KBE, TROCAL, REHAU, KÖMMERLING, SALAMANDER, SCHÜCO, BRÜGMANN,
  INOUTIC, ALUPLAST, VEKA aj.
  viz: www.rewindo.de
   
 • Pro výrobu kvalitních profilů s recyklátem je potřebné nejen náročné a nákladné technologické
  zařízení, ale i odpovědnost a zkušenost při vlastní koextruzi. Získané zkušenosti jsou dokonale
  zhodnoceny při výrobě profilů s recyklátovým jádrem, takže vyrobené profily se plně vyrovnají
  profilům z prvně použitého materiálu.

Z výše uvedených argumentů vyplývá, že pokud se ve veřejné zakázce uvede požadavek na nerecyklovaný
nebo neregenerovaný materiál, dochází k porušení §45, odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách, kdy
technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu
nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže tím, že se ze zakázky vyloučí technicky
srovnatelné systémy, splňující veškeré ostatní parametry zadávací dokumentace z oblasti energetických
úspor (zákaz diskriminace).

Ing. Čestmír Jandl
místopředseda představenstva
Česká komora LOP

 
Koncept větrání – pravidlo správné praxe
PDF Tisk Email

Dne 16. 8. 2017 byl Hospodářskou komorou ČR jako pravidlo správné praxe schválen dokument
Koncept větrání.

Koncept větrání vznikl jako reakce na opakující se tragické události spojené s otravou CO a chybným
vyhodnocením, že jedinou příčinou těchto tragédií jsou příliš těsná okna. Na to reagovala Česká komora
lehkých obvodových plášťů (
ČKLOP) snahou vytvořit metodiku pro navrhování větrání, která by sjednotila
veškeré požadavky různých směrů, oborů a technologií.

Během prvních jednání pracovní skupiny se ukázala šíře celé problematiky a její přesah do mnoha
dalších oborů. V konečné fázi jednání bylo přítomno více jak 20 odborníků, zastupující celou řadu státních
i nestátních institucí. Vzhledem k tomu, že problematika větrání je z různých pohledů popsána celou
řadou legislativních předpisů, vznikla potřeba spíše tyto předpisy sjednotit než vytvářet předpis nový.
Rozhodující bylo navázání spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které k jednacímu stolu
přivedlo zástupce dalších ministerstev, a které nakonec podpořilo tvorbu Konceptu větrání finanční dotací
z programu 
Efekt.
Ministerstvo průmyslu a obchodu k problematice větrání uspořádalo také v květnu letošního roku odborný
seminář Větrání budov. Více informací o semináři naleznete 
zde.

Koncept větrání nedefinuje žádné nové parametry, ale pouze propojil požadavky různých oborů do jednoho
dokumentu. Materiál slouží pro základní orientaci v problematice větrání budov pro pobyt osob. Je určen
zejména pro přípravnou fázi dokumentace, kdy dochází k volbě koncepce větrání, lze však ho využít ve všech
fázích procesu návrhu, realizace a obsahuje i pokyny pro přejímku, provoz a údržbu větracího zařízení.
Dokument je metodickou pomůckou pro návrh větrání při respektování hlavních aspektů (hygiena, zdraví,
stavba, energie) a je určen všem osobám činným ve výstavbě, jejichž činnost se dotýká tvorby vnitřního
prostředí v budovách - budoucím stavebníkům, uživatelům, developerům, architektům, projektantům,
dodavatelským firmám, provozovatelům i pracovníkům stavebních úřadů a orgánům ochrany veřejného
zdraví. Materiál se opírá o závazné právní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky), závazné, resp. dopo-
ručené technické normy (ČSN EN, ČSN), doporučené technické normativní informace TNI a technická
pravidla (např. TPG) a to vždy v jejich platných zněních. Některá doporučení vycházejí ze zahraničních
podkladů a zkušeností.

Dokument byl zpracován podle Metodických pokynů pro plánování, tvorbu a schvalování Pravidel správné
praxe Hospodářské komory České republiky a schválen pod číslem registrace HKCR/4/17/01 ze dne
16. 8. 2017 jako TPW 170 01.

Dokument TPW 170 01 -  Koncept větrání je k dispozici zde.

Koncept větrání

 
Sborník 2017 - nabídka inzerce
PDF Tisk Email
Vážení přátelé,
jsme velice potěšeni, že tvorba Sborníku 2013 měla dnes už i z praktického pohledu velký úspěch
a velice si vážíme Vašeho zájmu a zájmu všech partnerů z našeho oboru o tento písemný souhrn
odborných znalostí a pravidel pro reali-zaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní.
 
U Sborníku 2013 již můžeme z praxe říci, že jeho rozsah vystačil do dnešních dní. Máme však tolik
aktuálních témat a za dobu 4 let (od vydání prvního Sborníku) mnoho nových poznatků, a proto
bychom Vám touto cestou rádi oznámili, že již připravujeme Sborník 2017. Naše činnost se
za 4 roky od vydání předchozího Sborníku rozšířila o nové poznatky a troufáme si i říci, že naše
činnost nabrala na síle díky spolupráci nás všech pro toto odvětví. Velice rádi bychom se tedy
podělili o vše nové a aktuální v našem oboru a tím vlastně i v této etapě naplnili opět část vize,
kdy předáme naše poznatky pro užitečnost, praktičnost, kvalitu a efektivnější praxi.
 
Co tedy Sborník 2017 nabídne?
Sborník 2017 bude obsahovat aktuální a kompletní odborné poznatky z oblasti otvorových výplní,
oken, dveří a lehkých obvodových plášťů, které ČKLOP svou činností shromažďuje. Jedná se
i o praktické poznatky z jednotlivých tuzemských i zahraničních konferencí.
 
Jaká bude doba užitečnosti Sborníku 2017?
Vzhledem k plánovanému rozsahu a komplexnosti Sborníku předpokládáme dobu 3 - 5 let
do vydání nového aktuali-zovaného výtisku. Tento odhad byl naplněn i u Sborníku 2013.
 
Jaký je předpokládaný termín vydání a distribuce?
Předpokládaný termín vydání Sborníku 2017 je plánován nejpozději na začátek prosince 2017,
a to v prvním nákladu 1.000 ks. Cena Sborníku bude kalkulována dle skutečných nákladů. Bude
distribuován všem členům ČKLOP. Dále bude rozeslán na všechny vysoké školy zaměřené
na stavebnictví, projektové kanceláře a další odborné společnosti stejně jako tomu bylo
u Sborníku 2013. V případě pokračujícího zájmu bude proveden dotisk Sborníku.
 
Touto cestou si Vám opět dovolujeme nabídnout inzerci ve Sborníku 2017. Jedná se o prezentaci
Vaší společnosti v doposud nejrozsáhlejší souhrnné odborné publikaci s názvem Sborník ČKLOP
2017 – souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových
výplní. Minimálně po dobu 3 – 5 let budou společně s informacemi ve Sborníku opět platné
a distribuované Vaše inzerce.
 
Sborník 2017
 
V případě Vašeho zájmu nám, prosím, pro snadnou komunikaci celého průběhu:
1) do 10.9.2017 zašlete potvrzení Vašeho zájmu, a to pro aktualizovanou kompletaci výhradně na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
2) do 10.9.2017 zašlete kontakt osoby, se kterou můžeme další náležitosti upřesňovat (Vaše osoba, Váš zástupce marketingového oddělení, asistentka apod.).
 
Jsme velice rádi, že společně můžeme předávat naše poznatky.
 
Děkujeme :-)

 

 
Koncept větrání – Pravidlo správné praxe   
PDF Tisk Email

Koncept větrání byl schválen 16.8.2017 Oborovou koordinační radou HKČR jako pravidlo správné praxe
HKČR pod označením TPW 170 01 - Koncept větrání pod registračním číslem HKCR/4/17/01. Nové
pravidlo praxe ČKLOP bylo zařazeno do seznamu pravidel praxe na webu HK ČR.

Děkujeme velice všem za aktivní spolupráci, bez které by k tak rozsáhlé shodě, mezi širokou odbornou
veřejností, vůbec nemohlo dojít. Rozhodně je to ukázka společného úspěchu napříč různými obory.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že schválená Pravidla nabývají platnosti nejpozději do 2 měsíců
po registraci pravidel.

Na základě velice pozitivního ohlasu na konferenci o Konceptu větrání v prostorách ABF z 23.2.2017, byla
Česká komora opět požádána o úzkou spolupráci při organizování pokračování této konference.
Tématem konference bude Koncept větrání v reálné výstavbě. Hlavní cílovou skupinou pozvaných budou:

• Developerské společnosti
• Svaz měst a obcí
• Českomoravský svaz bytových družstev
• Výrobci a dodavatelé PVC oken
• Architekti a projektanti

Cílem konference bude ukázat způsob naplňování požadavků Konceptu Větrání v reálné výstavbě.

Dokument TPW 170 01 -  Koncept větrání je k dispozici zde.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
Strana 1 z 2